تور آنتالیا ویژه 23 بهمن الی 10 اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,949,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,949,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,799,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,795,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,259,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,099,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,899,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,299,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,999,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,899,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,299,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,859,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,899,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,499,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,099,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,999,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,599,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,059,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,959,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,799,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,259,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,159,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,099,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,359,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,299,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,299,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,399,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,059,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,699,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,799,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,099,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,459,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,799,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,299,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,759,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,899,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,359,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,399,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,899,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,459,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,699,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,999,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,679,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,299,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,099,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,999,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,699,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,199,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,059,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,859,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,259,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,139,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,399,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,299,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,799,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,959,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,599,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,799,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,959,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,599,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,059,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,459,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,759,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,059,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,459,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,059,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,059,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,459,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,059,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,499,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,159,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,999,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,999,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,399,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,299,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی