تور آنتالیا ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,999,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,050,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی