تور آنتالیا ویژه(1 اسفند)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,335,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,685,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,435,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,315,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,545,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,465,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,570,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,570,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,755,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
3,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,840,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,840,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,065,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,035,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,980,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,735,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,065,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,180,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,230,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,105,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,275,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,155,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,275,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,315,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,470,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,515,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,825,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,515,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,105,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,570,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,610,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,710,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,755,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,805,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,215,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,505,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,205,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,430,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,475,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,475,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

 نرخ کودک زیر 2 سال 395.000 تومان می باشد.

 نرخ کودک 2 تا 6 سال 2.295.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی