تور آنتالیا ویژه(1 اسفند)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,435,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,315,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,420,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,470,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,855,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,965,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,630,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,725,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,810,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,465,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,185,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,015,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,015,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,115,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,075,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,245,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,245,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,185,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,235,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,585,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,435,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,905,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,565,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,570,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,855,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,625,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,035,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,820,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,885,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,885,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,010,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,075,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,130,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,805,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,140,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,825,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,205,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,270,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,785,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,255,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,970,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,165,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,165,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,270,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

 نرخ کودک زیر 2 سال 395.000 تومان می باشد.

 نرخ کودک 2 تا 6 سال 2.295.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی