تور آنتالیا ویژه 25 بهمن (اطلس گلوبال)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
استخر روباز آبگرم
2 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
استخر روباز آبگرم
2 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
استخر روباز آبگرم
2 تخته (هرنفر)
6,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
استخر روباز آبگرم
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
استخر روباز آبگرم
2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,165,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
استخر روباز آبگرم
2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,290,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • 30 کیلو بار

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی