تور ترکیبی راس الخیمه و دبی ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
13,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,800,000 تومان
نوزاد
1,550,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اسکن گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
 • اسکن صفحه اول شناسنامه
 • اسکن کارت ملی پشت و رو
 • کپی شناسنامه صفحه اول
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • سرویس به مراکز خرید
 • بیمه مسافرتی
 • 30 کیلو بار
 • ترانسفر بین شهری
  تراتسفر بین شهری همراه با ون

توضیحات

.

مسئولین تور

 • الهه امیدی