تور آنتالیا 6 شب ویژه 18و21و25و28 دی با پرواز ماهان ایر(دنیزلی)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,135,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,135,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,135,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,525,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,605,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,605,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,275,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,915,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,995,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,305,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,665,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,135,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,305,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,035,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,085,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,255,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی