تور آنتالیا 6 شب ویژه 19 و 19 دی با پرواز اطلس گلوبال

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,615,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,160,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
mardan palace
2 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی