تور آنتالیا 6 شب ویژه 5 و 6 و 7 دی با پرواز مستقیم سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
PALACE
2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Palazzo
2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Mardan
2 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,390,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • 6 شب اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی