تور آنتالیا ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,892,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,688,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,413,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,293,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,002,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,684,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,497,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,293,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,801,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,665,400 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,528,600 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,902,200 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,778,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,748,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,951,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,778,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,748,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,951,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,952,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,038,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,337,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
6PAX
2 تخته (هرنفر)
6,433,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,678,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,336,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,661,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,466,200 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,443,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,719,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,059,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,479,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX
2 تخته (هرنفر)
7,109,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX
2 تخته (هرنفر)
7,196,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,760,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,283,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,862,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,804,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,036,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,847,500 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,457,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,123,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,891,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,487,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,209,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,913,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,631,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,384,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,978,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,631,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,384,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,978,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,153,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,167,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,239,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,327,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,428,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,326,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,936,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,630,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,109,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,594,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,724,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,646,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,717,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,197,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,733,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,761,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,371,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,994,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,848,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,719,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,516,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,022,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,067,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,038,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,196,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,544,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,485,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,788,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,439,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,017,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,456,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,675,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,285,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,805,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,398,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,028,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,868,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,894,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,822,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,109,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,866,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,457,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,879,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,749,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,109,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 4.295.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی