تور آنتالیا ویژه 2 اسفند(زاگرس)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,570,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,630,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,810,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,480,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,560,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,980,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,130,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,410,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,570,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,740,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,240,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,410,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,710,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,710,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,170,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,410,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 395.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 2.395.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی