تور دبی ویژه نوروز 99 (ایر عربیا)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,220,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,097,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
Palm Jumeirah - Aloft Room
2 تخته (هرنفر)
10,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
Deira - Savvy Room
2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,370,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,460,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
 • اسکن کارت ملی پشت و رو
 • اسکن صفحه اول شناسنامه
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • گشت خرید
  سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره
 • بیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبان
 • 30 کیلو بار

توضیحات

✔ ساعت رفت : 14:30 ساعت برگشت : 12:20

✔ تاریخ رفت: 1398/12/291399/01/02 1399/01/07

 نرخ کودک زیر 2 سال 2.005.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

 • الهه امیدی