تور دبی ویژه تعطیلات بهمن (4 شب)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,071,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,967,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,156,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,524,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,352,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,921,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,481,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,751,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,556,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,318,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,556,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,882,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,976,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,806,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,889,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,998,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,012,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,889,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,998,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,937,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,018,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,259,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,305,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,921,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,154,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,229,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,667,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,532,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,776,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,728,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,677,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,473,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,819,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,847,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,993,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,198,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,772,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,189,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,772,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,378,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,981,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,772,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,849,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,339,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,886,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,161,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,423,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,787,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,772,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,446,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,891,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,245,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,245,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
Ras Al Khaimah - Deluxe Room Garden View
2 تخته (هرنفر)
11,277,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,535,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,245,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,245,000 تومان
نوزاد
2,042,000 تومان
Ras Al Khaimah - Premium Room Garden View

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
 • اسکن کارت ملی پشت و رو
 • اسکن صفحه اول شناسنامه
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • سرویس به مراکز خرید
  در هتل های 3 و 4 ستاره
 • ویزا
 • بیمه مسافرتی
 • 30 کیلو بار
 • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

.

مسئولین تور

 • الهه امیدی