تور پوکت + سامویی ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
15,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,620,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,710,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,960,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,440,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,460,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,910,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,150,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,310,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,980,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,380,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,400,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,260,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
16,690,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • عکس 4*3
  • پرینت 1 ماه اخیر مانده هرنفر 15 ملیون تومان
  • کپی کارت ملی
  • کپی شناسنامه از تمام صفحات
خدمات آژانس
  • ویزا
  • ترانسفر بین شهری

توضیحات

.

مسئولین تور