تور آنتالیا 6 شب ویژه 7دی با پرواز ماهان ایر(دنیزلی)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,515,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,325,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,325,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,685,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,935,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,105,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,155,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,415,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,275,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,625,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,405,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,705,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,825,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,765,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,825,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,765,000 تومان
نوزاد
195,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

پکیج 200 هزارتومان افزایش نرخ  دارد. 

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی