تور دبی 4 شب و 5 روز ویژه 3 دی با پرواز ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,165,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,275,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,615,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,395,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,265,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,950,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ویزا
  • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

  • الهه امیدی