تور دبی 4 شب و 5 روز ویژه 4 دی با پرواز ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,585,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,695,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,065,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,285,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,895,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,895,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,990,000 تومان
نوزاد
1,350,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ویزا
  • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

  • الهه امیدی