تور دبی 3 شب و 4 روز با پرواز ایرعربیا ویژه 3 دی

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,053,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,051,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,189,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,096,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,137,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,189,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,154,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,256,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,189,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,212,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,364,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,189,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,356,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,601,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,881,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,319,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,723,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,336,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,319,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
DEIRA
2 تخته (هرنفر)
3,802,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,487,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,319,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,817,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,876,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,319,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,817,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,519,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,478,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,319,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,853,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,249,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,319,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,867,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,176,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,319,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,256,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,405,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,723,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,319,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,194,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,524,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,576,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,777,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,524,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,524,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,677,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,982,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,712,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,524,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,792,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,209,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,524,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,524,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,875,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,064,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,319,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,781,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,524,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,524,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,019,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,524,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,524,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,397,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,524,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,506,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,632,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,524,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,524,000 تومان
نوزاد
1,929,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ویزا

توضیحات

.

مسئولین تور

  • الهه امیدی