تور 7 شب و 8 روز گوا ویژه اسفند با پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
8,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,645,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,395,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,895,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,945,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,145,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,195,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,845,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,045,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,245,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,395,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,545,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,945,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,145,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,645,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,495,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,895,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,445,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,095,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • ویزای الکترونیک اسکن صفحه اول پاسپورت ایرانی کپی شناسنامه تمام صفخات و کپی ویزای هند قبلی در صورت وجود یک قطعه عکس یا فایل ان به ابعاد 5*5 و یا 4*6 فرم مشخصات اسکن صفحه اول پاسپورت خارجی در صورت وجود
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ویزا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی