تور آنکارا 3 شب ویژه اسفند با پرواز ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,726,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,936,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,558,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,062,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
2,936,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,188,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,684,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
2,936,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,314,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,768,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
2,976,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,726,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,146,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,768,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,852,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,356,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,768,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,104,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,692,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,978,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,146,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,146,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,852,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,188,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,734,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,852,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,188,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,608,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,852,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,692,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,894,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,936,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,776,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,978,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,936,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,894,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,272,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,776,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,936,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,314,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,986,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,936,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,356,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,986,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,356,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,398,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,154,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,448,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,026,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,566,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,104,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,776,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,272,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
std room
2 تخته (هرنفر)
4,154,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
deluxe
2 تخته (هرنفر)
4,196,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,524,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,299,000 تومان
نوزاد
-
Superior

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • صبحانه

توضیحات

.

مسئولین تور

  • الهه امیدی
  • سها سلیمی