تور 6 شب مارماریس ویژه 24 خرداد با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
land view
2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
sea view
2 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,690,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی