تور 7شب و 8روز بالی ویژه زمستان با پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
9,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
85,900,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,660,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,660,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,930,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,070,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,070,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,070,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,070,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,070,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,530,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,560,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,050,000 تومان
نوزاد
3,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
 • پرینت 6 ماه اخیر مانده حساب 10 ملیون تومان
 • عکس 4*6
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • 7 شب اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت شهری
 • سیم کارت
 • ویزا
 • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

.

مسئولین تور

 • الهه امیدی
 • سها سلیمی