تور تفلیس ویژه 5،6،7،9 اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,785,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,785,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,640,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,640,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,785,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,640,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,785,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,785,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,785,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,555,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,555,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,120,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,120,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,170,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
3,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,760,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2سال 390.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 1.400.000 تومان می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 6 اسفند دارای  200.000 تومان افزایش می باشد. 

✔ پکیج در تاریخ 9 اسفند برگشت شامل 300.000 تومان افزایش می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی