تورتفلیس ویژه 1 الی 3 اسفند (قشم ایر)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,330,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,330,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,380,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,380,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,380,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,380,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,380,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,780,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,780,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,780,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,780,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,220,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,780,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,170,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • صبحانه

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 1.190.000 تومان می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 1 اسفند دارای 400.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 2 اسفند دارای 100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی