تور پاتایا ویژه زمستان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,480,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,770,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,970,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,160,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,160,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,540,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,220,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • کپی شناسنامه صفحه اول
  • کپی کارت ملی
  • پرینت 1 ماه اخیر مانده هرنفر 15 ملیون تومان
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

نرخ نوزاد زیر 2 سال 1.200.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • الهه امیدی