تور تفلیس ویژه 2 اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,695,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,685,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,065,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
8,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,060,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

✔ پکیج در تاریخ 2 اسفند دارای  100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 1.200.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی