تور تفلیس ویژه 2 اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,215,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,215,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,215,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,555,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,330,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,555,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,330,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,385,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,385,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,385,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,385,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,445,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,445,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,385,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,445,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,445,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,555,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,555,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,555,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,785,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,465,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,785,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,465,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,805,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,955,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,805,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,955,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,125,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,125,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,805,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,645,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,080,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

✔ پکیج در تاریخ 2 اسفند دارای  100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 1.200.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی