تور تفلیس ویژه 2 اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,275,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,275,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,275,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,275,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,315,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,315,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,315,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,485,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,485,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,445,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,445,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,445,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,530,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,530,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,655,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,530,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,655,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,530,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,655,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,530,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,740,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,740,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,805,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,785,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,870,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,870,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
2,805,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,065,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,085,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 1.200.000 تومان می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 2 اسفند دارای  100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی