تور تفلیس ویژه 28 بهمن

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,325,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,325,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,885,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,885,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,605,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,605,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,775,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,775,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,775,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

✔ پرواز رفت با قشم ایر

✔ پرواز برگشت زاگرس

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی