آفر ویژه تور دبی ویژه نوروز 99 (26 اسفند)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,850,000 تومان
نوزاد
1,490,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • اسکن کارت ملی پشت و رو
  • اسکن صفحه اول شناسنامه
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

.

مسئولین تور

  • الهه امیدی