تور تفلیس 7 شب ویژه 9 الی 24 اسفند با پرواز زاگرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,395,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,395,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,885,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,495,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,885,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,495,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,885,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,885,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,885,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,455,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,885,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,885,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی