تور تفلیس 4 شب ویژه (23 و 24 و25 و 26 بهمن) با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,725,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,935,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,935,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,045,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,825,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,045,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,825,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,935,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,935,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,155,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,155,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,155,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,535,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,535,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,915,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,705,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,915,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,705,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,025,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,025,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,535,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,535,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,465,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,465,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,700,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی