آفر تور تفلیس 4 شب ویژه 19 بهمن با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,725,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,615,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,500,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,725,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,725,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,725,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,165,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,165,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,165,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,165,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,055,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,165,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,055,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,330,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,495,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,495,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,985,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,365,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,600,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

پکیج شامل 100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی