تور مسقط ویژه نوروز 99(عمان ایر)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
8,599,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,559,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,299,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
6,859,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,099,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,399,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,599,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,159,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,499,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,699,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,959,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,159,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,659,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,299,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,599,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,699,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,999,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,359,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,659,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,859,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,559,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,099,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,659,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,859,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,559,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,259,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,199,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,059,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,899,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,659,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,659,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,059,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,659,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,799,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,199,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,499,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,659,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,059,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,059,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,999,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,159,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,099,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,399,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,699,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,259,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,099,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,299,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,899,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,799,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
2 تخته (هرنفر)
12,899,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,299,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,499,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,259,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,999,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,399,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,399,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,359,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,299,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,499,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,699,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,859,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,999,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,199,000 تومان
Land View
2 تخته (هرنفر)
19,199,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,899,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,799,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
2 تخته (هرنفر)
20,459,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,959,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
2 تخته (هرنفر)
20,659,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,799,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,399,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,299,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • گشت شهری

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی