تور تفلیس 3 شب ویژه 9 الی 24 اسفند با پرواز زاگرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,150,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,150,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,605,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,605,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,355,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,355,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,605,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,605,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,405,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,405,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,200,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی