تور دبی ویژه 12 بهمن الی 21 اسفند

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,935,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,015,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,185,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,185,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • کپی تمام صفحات شناسنامه
  • کپی کارت ملی
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ویزا

توضیحات

.

مسئولین تور

  • الهه امیدی