تور تفلیس 7 شب ویژه 11 بهمن با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,835,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,285,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,125,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,285,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,125,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,865,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,705,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,705,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,695,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,875,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,115,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی