تور تفلیس 4 شب ویژه 17 الی 30 بهمن با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,185,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,185,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,405,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,405,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,185,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,515,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,185,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,515,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,185,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,185,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,405,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,405,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,065,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,065,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,165,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,955,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,730,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,715,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

✔ پکیج در تاریخ 25 بهمن دارای 200.000 تومان افزایش می باشد.

✔  پکیج در تاریخ 30 بهمن  دارای 300.000 تومان افزایش می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی