تور تفلیس 3 شب ویژه 3 الی 5 بهمن با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,360,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,360,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,765,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,765,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,725,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,725,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,765,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,765,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,975,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,975,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,975,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,975,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,685,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,975,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,975,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,975,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,975,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,045,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,255,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,450,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی