تور تفلیس 3 شب ویژه 1 الی 11 بهمن با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,900,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,105,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,105,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,105,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,105,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,105,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,785,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,715,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

✔ پکیج در تاریخ 9 بهمن دارای 600.000 تومان افزایش می باشد.

 پکج در تاریخ 2،3،4 (3و4 شب) شامل 200.000 هزارتومان کاهش نرخ می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی