تور تفلیس 7 شب ویژه 30 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,785,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,785,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,975,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,235,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,065,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,825,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,065,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی