تور تفلیس 4 شب ویژه 30 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,350,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,350,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,525,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,525,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,525,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,965,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,965,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,965,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,855,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,405,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,855,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,405,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,515,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,515,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,745,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,615,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,405,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,165,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,400,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات


مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی