تور تفلیس 4 شب ویژه 1 الی 11 بهمن با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,900,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,900,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,025,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,025,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,025,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,530,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,005,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,755,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

✔ پکیج در تاریخ 9 بهمن دارای 600.000 تومان افزایش می باشد.

 پکج در تاریخ 2،3،4 (3و4 شب) شامل 200.000 هزارتومان کاهش نرخ می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی