تور گرجستان تفلیس ویژه 24 الی 27 دی (3شب)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,655,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,655,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,705,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,705,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,705,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,705,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,375,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,955,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,955,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,965,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,965,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,425,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,685,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,550,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی