تور گرجستان 7 شب ویژه 22 الی خروج 30 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,900,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,900,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,585,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,225,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,225,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,545,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,665,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,075,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,915,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,895,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

پکیج در تاریخ 22 و 27 دی 100 کاهش میباشد. 

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی