تور گرجستان 4 شب ویژه 22 الی خروج 30 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,900,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,900,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,525,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,525,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,915,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,435,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,885,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,885,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,485,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,645,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,165,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

پکیج در تاریخ 22 و 27 دی 100 کاهش میباشد. 

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی