تور گرجستان 3 شب ویژه 22 الی خروج 30 دی با پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,105,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,105,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,105,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,105,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,355,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,355,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,875,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,875,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,195,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,950,000 تومان
نوزاد
390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال

توضیحات

پکیج در تاریخ 22 و 27 دی 100 کاهش میباشد. 

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی