تور گرجستان ویژه 19 دی 7 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,335,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,335,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,205,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,555,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,820,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,135,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,135,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,135,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,205,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,945,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,385,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,195,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • استقبال فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390 هزار تومان میباشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی