تور گرجستان ویژه 19 دی 3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,975,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,975,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,975,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,975,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,185,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,185,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,185,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,060,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,225,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,225,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,765,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,225,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,765,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,225,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,845,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,265,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,475,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,475,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,425,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,335,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,825,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,175,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,850,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • استقبال فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390 هزار تومان میباشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی