تور گرجستان ویژه 20 دی 7 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,840,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
1,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,035,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,035,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,035,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,035,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,230,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
2,905,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,255,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,835,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,225,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,905,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,485,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,825,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,645,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,895,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
1,650,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • استقبال فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390 هزار تومان میباشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی